เราทำได้เพียงสร้างเหตุ
เราปลูกฟักแฟงแตงไทย 
ใครได้ไปแต่งดอกแต่งใบมัน มันไปของมันเอง ...
มีเหตุได้สัดส่วนของมัน มันงามเองเลย 
ลักษณะของจิต ของสติก็เหมือนกัน 
ไม่ใช่ว่าจะอยากได้ไวๆ ร้อนๆ ......
อยากให้เป็นไวๆ คิดคาดคะเนไว้ก่อน
ว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ 
อย่างนั้นทุกข์ใหญ่เลย 
เราจะไปแต่งเขาไม่ได้หรอก 
มีแต่สร้างเหตุ มันจะไปของมันเอง


หลวงปู่ศรี มหาวีโร

ให้มันอยู่แค่ "รู้"มีอะไรมากระทบ 
ก็ให้มันอยู่แค่ "รู้" 
อย่าให้มันเข้ามาถึง “ใจ"

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก