เหตุที่คนประมาทมัวเมาโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละ
สิ่งไม่น่ายินดีมักหลบอยู่กับสิ่งที่น่ายินดี
สิ่งไม่น่ารักมักอยู่กับสิ่งน่ารัก
ทุกข์มักจะอยู่กับสุข
เหตุนี้เองล่ะที่คนประมาทมัวเมากันอยู่

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

การสวดมนต์ถือว่าเป็นการภาวนาได้          การสวดมนต์ถือว่าเป็นการภาวนาได้ ภาวนาแปลว่าทำให้เกิด การสวดมนต์ก็ทำให้เกิดความรื่นเริงเพลิดเพลิน หรือทำให้เกิดความสงบภายในจิตใจได้ ขณะสวดมนต์อยู่บางทีอุบายเกิด บางทีธรรมะเกิดขึ้นมาขณะสวดมนต์ก็ได้ ให้มีความตั้งอกตั้งใจเคารพในการสวดมนต์ มีความแน่วแน่ในคำสวดของเรา นั้นเป็นการภาวนาอย่างสมบูรณ์ทีเดียว

                                                                                                     หลวงปู่แบน ธนากโร

                                                         Link to the Photo

การวางใจไม่ถูกน่ากลัวกว่าความตาย          ความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลย สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือ ใจของเรานั่นเองที่วางไว้ไม่ถูกต้อง เช่น กลัวตาย หรือไม่เข้าใจความตายดีพอ ถ้าหากว่าเรารู้จักวางใจอย่างถูกต้อง ความตายก็ไม่น่ากลัว และเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตาย ก็สามารถตายอย่างสงบได้

                                                                                        พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ทำตามอารมณ์คือการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า “เราอย่าได้เข้าใจผิดว่าได้ทำตามอารมณ์
มันจะมีความสุข” ถ้าทำตามอารมณ์นั่นแหละ คือการเวียนว่ายตายเกิด

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม