จงอย่าสนใจจริยาของผู้อื่น กรรมของผู้อื่น


พระธรรมคำสอน "สมเด็จองค์ปฐม"

จงอย่าสนใจจริยาของผู้อื่น กรรมของผู้อื่น
ใครเขาทำกรรมชั่วเขาก็ตกเป็นทาส
ของกิเลสน่าสงสารอยู่แล้ว
จงอย่าไปซ้ำเติมเขา
จักเข้าตนเอง เพราะจิตเรา
ไปยินดียินร้ายกับกรรมชั่วของเขา
เป็นการเบียดเบียนตัวเราเอง
สร้างกรรมต่อกรรมให้เกิด
มิใช่ตัดกรรม
หากเข้าใจจุดนี้ การตัดกรรม
ก็เร็วขึ้น จึงต้องใช้ปัญญาพิจารณา
ให้เห็น เอาพรหมวิหาร ๔ เป็นหลัก
วางอารมณ์ของจิตให้ถูก

ธรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้น
รวบรวมโดย พล.ต.ท.นพ.สมศักดิ์ สืบสงวน

Image by NickyPe from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

รู้ทันมันก็ทำให้ใจสงบลง


การปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียน 
ท่านอนุญาตให้คิดได้ เพราะว่าสิ่งสำคัญ 
ไม่ได้อยู่ที่ว่าคิดน้อยหรือคิดมาก
 สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่ารู้ทันความคิดหรือเปล่า 
นี่สำคัญกว่า 
.
คิดน้อยแต่ไม่รู้ทัน 
หรือสงบแต่ไม่รู้ตัวว่าสงบ
 หรือหลงในความสงบ อันนี้ไม่ดี 
แต่ถ้าไม่สงบรู้ว่าไม่สงบ อันนี้ดีกว่า
 มันจะคิดน้อยคิดมาก ก็ไม่สำคัญ
เท่ากับว่ารู้ทันความคิดนั้นหรือเปล่า 
อันนี้เป็นการฝึกให้รู้ทันความคิด 
.
และไม่ใช่แค่ความคิดอย่างเดียว 
รู้ทันอารมณ์ด้วย 
ไม่ว่าอารมณ์ฝ่ายบวกหรือฝ่ายลบ 
แค่รู้ทันก็ทำให้ความคิด
และอารมณ์เหล่านั้นมันสงบ 
หรือว่ามันหมดพิษสงลง 
เพียงแค่รู้ทันมันก็ทำให้จิตสงบได้ 
.
เป็นความสงบไม่ใช่เพราะไม่รู้ 
เป็นความสงบไม่ใช่เพราะห้ามคิด 
แต่เป็นความสงบเพราะรู้ คือรู้ทัน 
รู้ทันความคิดและอารมณ์ 
รวมทั้งรู้จักธรรมชาติของใจด้วย 
หลวงพ่อเทียนท่านเคยพูดว่า “ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้” 
คิดในที่นี้หมายถึงคิดฟุ้งซ่าน 
เพราะฉะนั้นปล่อยให้มันคิดฟุ้งซ่านไป 
รู้ที่ว่านี้คือรู้ทัน 
ใหม่ๆ คิดฟุ้งซ่านไปสัก ๑๐๐ เรื่อง 
อาจจะรู้ทันสัก ๑๐ - ๒๐ เรื่อง หรือ ๑๐ - ๒๐% 
แต่พอทำไปๆ มันก็จะรู้ทันมากขึ้น ๓๐-๔๐% 
ต่อไปมันก็จะรู้ทันมากขึ้นเป็น ๕๐- ๖๐% เป็นต้น 
แล้วพอรู้ทันมันก็ทำให้ใจสงบลงได้ไม่ยาก 
.
อันนี้มันเป็นวิธีการหนึ่ง 
ที่ช่วยทำให้เรามีความพร้อม 
ในการรับมือกับความไม่สงบ
 หรือพร้อมเจอความไม่สงบเมื่อมันเกิดขึ้น 
คือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันมัน 
ไม่ปล่อยให้มันเข้ามาครอบงำใจ 
หรือไม่ไหลไปตามมัน 
แล้วพอเราพร้อมเจอความไม่สงบ 
ในที่สุดเราจะพบกับความสงบเอง 
“ฝึกใจให้พร้อมเจอความไม่สงบ”

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Image by neelam279 from pixabay

Cr.Fb.Achara Klinsuwan

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา