ทุกข์เพราะไม่ทันอารมณ์ทุกข์เพราะอะไร ?..นอกจากไม่ทันอารมณ์ 
หลงปล่อยใจคิดมากจนดับไม่ได้ 
คิดอะไรดีหรือไม่ดีก็ปล่อยไปตามอารมณ์จนจบ 
พอจบก็เป็นทุกข์ ..
คิดดีก็เฉย คิดไม่ดีก็เฉย ไม่ไปตามทั้งคิดดีและไม่ดี

หลวงพ่อสนอง กตปฺญโญ

อย่าไปตามดูอาการของเวทนา...อย่าไปตามดูอาการของเวทนา 
ให้ดูจิตอย่างเดียว...

หลวงปู่หลุย จันทสาโร