การปฏิบัติแบบจิตเห็นจิต เป็นแนวทางที่ลัดสั้น          การปฏิบัติแบบจิตเห็นจิต เป็นแนวทางปฏิบัติที่ลัดสั้น และบรรลุเป้าหมายได้ฉับพลัน ก้าวล่วงภยันตรายได้สิ้นเชิง ทันทีที่กำหนดจิตใจได้ถูกต้อง แม้เพียงเริ่มต้น ผู้ปฏิบัติก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเอง เป็นลำดับๆ ไปโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยครูบาอาจารย์อีก

                                                                                                       หลวงปู่ดูลย์ อตุโล

รู้สึกในการเคลื่อนไหว เป็นการปฏิบัติธรรมถ้ารู้สึกในการเคลื่อนไหวได้ ก็เป็นการปฏิบัติธรรม ซักเสื้อผ้า ล้างถ้วย ล้างชาม
ถ้ารู้สึกที่มันเคลื่อนมันไหวในขณะนั้น ก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

ความสุขคืออะไร...ลองถามตนเองซิว่าความสุขคืออะไร 
อะไรคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในชีวิต 
เวลาเราสวดมนต์ว่า อะหัง สุขิโต โหมิ 
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขๆ เถิด 
หรือ สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ 
ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงถึงความสุขๆ เถิด 
ความสุขที่เราหวังที่เราอยากได้นั้นคืออะไร 
ความสุขที่เราอยากให้สรรพสัตว์ทั้งหลายคืออะไร 
มันน่าคิดนะ ถ้าคำตอบยังเป็นเรื่องกิน กาม เกียรติ 
นับว่าเรายังไม่เป็นมิตรแท้ของตนเองและของเพื่อนร่วมโลก
เพราะความคิดยังต่ำไป

ชยสาโรภิกขุ