มีโยมถาม
ทำไม ทำดีแล้วไม่ได้ดี 

อาจารย์ตอบ
ก็ยังคิดจะเอาดี หวังจะให้เขาดีกับเรา
หรือทำเพื่อมีสิ่งดีๆ ตอบแทน เอาชื่อ เอาหน้าตา
เหมือนยื่นหมูยื่นแมว ต้องการผลตอบแทน
นั้นยังไม่ใช่ความดีนะ ที่มาจากใจที่บริสุทธิ์
ทำดี โดยไม่หวังว่าจะได้ดี 
คนดี เขาย่อมทำดีโดยธรรมชาติของเขา.. 
โดยไม่รู้ด้วยซ้ำ ว่าสิ่งที่ตนทำ คือ “ความดี"
ทำไม่เป็น สุดท้ายก็ต้องทุกข์เพราะความดี
ทำไมถึง ทำดีแล้วไม่ได้ดี 
ทุกสิ่งทำเพื่อสละ ไม่ได้เอา 
เข้าใจผิดมันก็ทุกข์สิ

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by Ri_Ya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

สมุทัย คือ..


สมุทัย คือ "อาลัยรัก"
เพลินยิ่งนัก "ภพใหม่" ไม่หน่ายหนี
ว่าอย่างต่ำ "กามคุณ 5" เป็นราคี
อย่างสูงชี้สมุทัย "อาลัยฌาน"

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Cr.Fb.Saran Wiki

Image by kareni from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา