เรียนธรรมะ คือมาเรียนรู้ทันอารมณ์ตัวเอง


ถ้าสติและปัญญาเข้าไปทัน เราก็จะหายโกรธ
แล้วเราก็จะรู้ว่า สิ่งที่ทำให้คนเราเข้ากันไม่ได้
มีความทุกข์อยู่ร่ำไป มีความไม่สงบอยู่ร่ำไปนี้
ก็คือการที่เราไม่รู้ทันตัวปรุงแต่งของใจเรานี่เอง
ไม่ว่าจะเป็นโกรธก็ดี โลภก็ดี รักก็ดี ชังก็ดี
นี่เขาเรียกว่าเรียนธรรมะ
คือมาเรียนรู้ทันอารมณ์ตัวเอง

หลวงพ่อสนอง กตฺปุญโญ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ให้รู้ทันว่าจิตกำลังคิด ไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดถ้าเมื่อไรเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันนะ
เราจะรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้
แต่ถ้าเมื่อไรเราหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันนะ
เราจะรู้กายรู้ใจโดยอัตโนมัติ จะรู้อัตโนมัติเลย
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือต้องรู้สึกตัว
ตื่นขึ้นมาจากโลกของความคิดให้ได้
วิธีการที่ง่ายที่สุดที่เราจะตื่นออกมาจากโลกของความคิดคือ
"ให้เรารู้ทันว่าจิตคิด" ตรงนี้ฟังให้ดีนะ
"ให้เรารู้ทันว่าจิตกำลังคิดอยู่ ไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิด
คนทั้งหลายรู้เรื่องราวที่จิตคิด แต่ไม่รู้ว่าจิตกำลังคิดอยู่

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา