ทาน ศีล ภาวนา


ทานเป็นเครื่องแสดงน้ำใจ 
เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่น
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ 
ศีลเป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของผู้มีกิเลส 
ภาวนาอบรมใจให้ฉลาด
เที่ยงตรงต่อเหตุผลและความถูกต้อง

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Image by kyasarin from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา