รู้ตรงที่ความปรุงแต่งบ่อยๆ จะเกิดสมาธิ


ผู้ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติ
ไปอย่างแยบคาย
ก็จะเห็นต้นกำเนิดของความคิด
พอจิตมันตรึกนึกก็รู้ทัน
พอนึกก็รู้ทันๆ มันก็นึกไปไม่ได้
พอรู้ทันมันก็ไม่นึกขยายออกไป
มันจะสลายตัว จะทำลายความปรุงแต่ง
หยุดความปรุงแต่ง 
พอปรุงนึกรู้ทัน มันก็ไม่ไปไหน
ถ้ารู้ตรงบ่อยๆ ปล่อยวางถูกต้อง
จิตก็จะเกิดสมาธิขึ้นโดยธรรมชาติ
ถ้ารู้ที่จิตบ่อยๆ 
รู้ตรงที่ความปรุงแต่งบ่อยๆ
จะเกิดสมาธิขึ้นมา
โดยไม่ต้องจงใจเพ่งสร้างสมาธิ
สมาธิจะเกิดมากขึ้นมาเอง
จะรู้สึกว่าจิตใจสงบ
ดื่มด่ำลงไปอีกระดับหนึ่ง
คือสงบว่างลงไป

พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี

Image by abdullahsaghirahmad from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การอดทนต่อกิเลสในใจตนเอง


การอดทนต่อกิเลสผู้อื่น เป็นเรื่องเล็กน้อย
การอดทนต่อกิเลสในใจตนเอง
ที่จะโต้ตอบกลับกิเลสของผู้อื่น
นี่ต่างหากที่ยากกว่า 
และเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกฝน 
เพราะมันทำให้เกิดบารมีขึ้นในใจตนเอง

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Muscat_Coach from pixabay


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา