ดูกายกับใจให้มาก แล้วจะรู้ความเป็นจริงจิตไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ 
ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมด 
แล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้ 
พวกเราท่านทั้งหลาย ขอให้เจริญทำใจให้มาก 
ดูกายกับใจ ให้มาก ...
แล้วจะรู้ความเป็นจริง ว่าไม่ใช่ตัวตน 
ไม่ใช่บุคคลเราเขาจริงๆ

หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

ควรจะเป็นคนรู้ตัวดีกว่า
การเกิดมานี้เราไม่ได้เกิดมาดีกันนี่
ถ้าเราเป็นคนดี เราจะมาเกิดทำไม 
เราก็ไปนิพพานแล้ว 
อ้ที่เรายังเกิดอยู่ เพราะเรายังมีเลวอยู่มาก 
ควรจะรีบชำระสะสางความเลวให้สิ้นไป ...
ควรจะเป็นคนรู้ตัวดีกว่า 
อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัว


หลวงปู่ปาน โสนันโท

หายใจเข้า รู้...หายใจเข้า รู้
หายใจออก รู้
แค่นั้นพอ สติจะแก่กล้าขึ้นมาเอง

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร