ยึดไว้ก็ไม่เป็นไปตามความอยากของเรา          พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปล่อยวาง เพราะไปยึดแล้วมันทำให้เป็นทุกข์ เพราะของที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันดับไปทั้งนั้น จะยึดไว้ไม่อยากให้เขาเสียหาย ไม่อยากให้เขาหมดสิ้น ไม่อยากให้เขาดับไป ยึดไว้ยังไงก็ไม่เป็นไปตามความอยากของเรา เพราะธรรมชาติที่เกิดขึ้นเขาจะต้องดับไปทั้งนั้น

                                                                                                    หลวงปู่แบน ธนากโร