เสียดายกิเลส
การพิจารณาให้เห็นความไม่แน่นอนของชีวิต 
ไม่เหลือวิสัยของใคร แต่เราไม่ค่อยอยากทำ
เพราะกลัวจะเสียความรู้สึก 
กลัวชีวิตจะจืดชืด จะแห้งแล้ง 
พูดง่ายๆ ว่าเสียดายกิเลส ...
ครูบาอาจารย์ผู้ที่ข้ามพ้นไปแล้ว 
ท่านยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ใช่อย่างนั้น 
ถ้าละกิเลสแล้ว ชีวิตจึงจะสดชื่นเบิกบาน 

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความฟุ้งซ่านหรือความเครียด
นักปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อยมีความทุกข์
เวลาเกิดความฟุ้งซ่านหรือความเครียด 
แท้จริงแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความฟุ้งซ่านหรือความเครียด 
แต่อยู่ที่ความรู้สึกเกลียดที่มีต่ออาการเหล่านั้นต่างหาก 
ถ้าหากมองว่ามันเป็นธรรมดาของใจ
หรือวางใจเป็นกลางต่ออาการเหล่านั้น 
ความทุกข์จะลดลงมาก ยิ่งผลักไสไล่ส่งมัน มันก็ยิ่งเป็นศัตรูกับเรา
แต่ทันทีที่ยอมรับมันหรือยิ้มรับมัน อย่างที่เราทำกับแขกผู้มาเยือน 
มันก็จะกลายมาเป็นมิตรกับเรา รบกวนเราน้อยลง 
และพร้อมจะจากไปในเวลาไม่นาน เหมือนอาคันตุกะที่รู้เวลาของตัวเอง


พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล