ถ้าใจดี อะไรเกิดขึ้น ก็จบ


จิตเราเป็นพลังงาน 
เมื่อจิตดี มันจะดึงดูดแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิต 
เมื่อใจดี อะไร อะไร ก็ดี 
ลองพิสูจน์ดูได้นะ!
หลายคนบอกว่าฉันก็เป็นนักปฏิบัติ 
ฉันก็ทำบุญ ทำทานตลอด 
มันก็ดีล่ะ น่าอนุโมทนา 
แต่บางทีมันยังไม่ถึง "แก่นใจ" 
ใจมันยังไม่ใส ไม่สว่างเต็มที่ ...
ถ้า ใจดี จริงๆ ต่อให้เราประสบพบเจอ
กับสถานการณ์ เหตุการณ์ แบบไหน 
อย่างไร ก็จบกันไป
ถ้าใจดี อะไรเกิดขึ้น ก็จบนะ! .. 
จบทุกกรณี!!!
เพราะ เมื่อโดนสิ่งใดกระทบ 
เขาไม่ได้สร้างอกุศลใหม่ 
ไม่ก่อกายทุจริต มโนทุจริต วจีทุจริต..

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Image by Briam-Cute from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จริงๆ ไม่มี "เรา"


ไม่มีใครสอนให้พ้นทุกข์ได้ 
นอกจากเห็นความจริงว่า
ทุกข์ที่เกิดขึ้นมานั้น
เราทำตัวเอง 
หรือ 
มีใครทำให้เราทุกข์ 
เพราะความไม่รู้ 
จึงมีเขา มีเรา
มีการกระทำ
หลงไปเป็นเจ้าของ 
จริงๆ ไม่มี
"เรา"

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by Briam-Cute from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา