การภาวนาต้องทิ้งเป็นขั้นๆ          การภาวนาต้องทิ้งเป็นขั้นๆ เหมือนเขายิงจรวดในอวกาศ พอพ้นจากโลกแล้ว กระสวยอวกาศก็ต้องทิ้งยานแม่ จึงจะไปถึงโลกพระจันทร์ได้

                                                                                                ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

ความสงบอยู่ที่เราความวิเวก ความสงบ ไม่ได้อยู่ที่สถานที่ แต่อยู่ที่ เราเอง

หลวงตาม้า(วรงคต) วิริยธโร

ผู้มีสมาธิ วาจาศักดิ์สิทธิ์          ผู้ที่มีสมาธิแล้วคำพูดมักจะศักดิ์สิทธิ์ สามารถที่จะโน้มน้าวจิตของผู้อื่นได้ ถ้าหากสมมติว่าเราโกรธใครสักคนหนึ่ง อย่าไปแช่งเขา ให้ทำสมาธิ ให้แผ่เมตตาให้เขามากๆ ในเมื่อเราแผ่เมตตาให้เขามากๆ มันจะเกิดผลขึ้นมา ๒ อย่าง อย่างหนึ่งเขามาดีกับเรา อย่างที่ ๒ ถ้าเขาไม่ยอมมาดี เขาก็พังไปเอง เราไม่ต้องแช่ง ถ้าแช่งแล้วเราก็เป็นบาป แล้วก็ทำให้เราเสื่อมคุณธรรมด้วย

                                                                                                 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย