ผู้รับคือผู้ให้


คนทั่วไปมักมองผู้ให้ สูงส่งกว่าผู้รับ
จนมักมีคำพูดว่า..."มือผู้ให้อยู่ด้านบน
ส่วนมือผู้รับอยู่ด้านล่าง"
ตามธรรมแล้วผู้รับนั่นแหละ...ที่เป็นผู้ให้
...ให้โอกาสผู้ให้ ให้ได้ให้
....ผู้รับไม่ได้รับเพื่อที่จะเอา
....แต่รับเพื่อที่จะให้
...เปิดโอกาสให้ผู้ต้องการให้
...ได้เป็นผู้ให้อย่างสมบูรณ์

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

Image by Quangpraha from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 


ผู้ที่ยึดมั่นในจิต
ไม่เห็นความจริงที่เหนือจิต
ผู้ที่มุ่งมาดปฏิบัติธรรม
ไม่พบสัจธรรมที่เหนือการปฏิบัติ
จะรู้สิ่งที่เหนือจิตและการปฏิบัติ
ต้องตัดขาดรากเหง้าในจิต
มองจิตโดยไร้การคิด
ปล่อยจิตให้สบาย
ยุติมั่นหมายว่าสิ่งนี้สิ่งนั้น

- ท่านติโลปะ -
-------------------------------
TILOPA
BEYOND Beyond
Whoever clings to mind sees not the truth of what’s Beyond the mind. Whoever strives to practice Dharma finds not the truth of Beyond-practice. To know what is Beyond both mind and practice, one should cut cleanly through the root of mind and stare naked. One should thus break away from all distinctions and remain at ease.

Photo by Raimond Klavins on Unsplash
จากเพจ มหายาน ธิเบต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา