อารมณ์และความรู้สึก ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพสะท้อนของชีวิต


เราให้ความสำคัญกับอารมณ์มากเหลือเกิน 
เวลารู้สึกว่าคิดอะไรโง่ๆ 
เราก็เหมาไปเลยว่าตัวเองเป็นคนโง่  
เวลารู้สึกดีเราก็เหมาว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องดี  
เวลารู้สึกเบื่อก็เหมาไปว่า
สถานการณ์รอบตัวนั้นน่าเบื่อ 
เวลารู้สึกเศร้าหมองก็เหมาไปว่าชีวิตเศร้าหมอง
อย่าไปยึดความคิดว่าเราควรรู้สึกหรือไม่ควรรู้สึกอะไร  
แค่ดูว่าขณะนี้เรารู้สึกอย่างไร
และเห็นอารมณ์เป็นสักแต่ว่าอารมณ์  
ไม่มีอะไรมากหรือน้อยไปกว่านี้  
อารมณ์และความรู้สึกไม่ใช่เรา 
ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพสะท้อนของชีวิตที่เป็นอยู่

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ
แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ

Image by suju-foto from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

 


ศิษย์เอก ซ๊อกยัล ถามคุรุรินโปเช
“ขุมนรกของสัตว์ในภูมิทั้งหกคือสิ่งใด”

คุรุ ตอบ

“ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในภูมิทั้งหกไม่ได้เกิดจากใครอื่น 
แต่เพราะตนเองไม่ตระหนักถึงธรรมชาติแท้ของตน 
จิตของตนทำร้ายตนเอง ฉะนั้นจงมั่นใจว่า
ความว่างอย่างยิ่งของจิตนั้นเป็นอิสระ
จากผืนดินและรากเง้าแห่งทุกข์”

คำสอนของท่านคุรุ รินโปเช
___________

Lady Tsogyal asked the master: What is the abyss of the six classes of beings?

The master replied: 
That which appears as the manifold sufferings of the six classes of beings 
is not created by anyone else. 
lt happens because you fail to recognize your own nature. 
lt is your own mind that harms itself. 
You can and should firmly resolve that the great emptiness of your own mind 
is free from the ground and root of suffering.

Padmasambhava - 
 - Rangjung Yeshe Publications

จากเพจ มหายาน ธิเบต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาImage by suju-foto from pixabay