สัมมาทิฏฐิ คือรู้สักแต่ว่ารู้
ความรู้ความเห็นที่ถูกต้อง
ซึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้น
จิตจะสำคัญมั่นหมายเพียงแค่ว่า 
จิตมีสิ่งรู้ สติมีสิ่งระลึก 
รู้อะไรสักแต่ว่ารู้ 
รู้แล้วก็ปล่อยวางไป.. 

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 

ขอกำลังใจ 1 like ที่  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จงอย่าใช้ความอยากไปดับความทุกข์
ถ้าเฉยแล้วทุกข์มันก็จะดับ
แต่ถ้าอยากให้มันดับ มันจะไม่ดับ
ความลับมันมีแค่นี้แหละเธอ
จงอย่าใช้ความอยากไปดับความทุกข์
เพราะความทุกข์มันเกิดมา
จากความอยากนั่นแหละ
ฝึกจิตรู้ผัสสะซื่อๆ เฉยๆ 
ความอยากมันก็หยุดเองแหละ

หลวงตาสุริยา วัดป่าโสมพนัส
ขอกำลังใจ 1 like ที่  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา