การครอบครอง มิใช่ความสุข


การครอบครอง มิใช่ความสุข 
หากเป็นจุดเริ่มต้นแห่งทุกข์ 
วันแรกที่ได้มา 
คือวันที่นับถอยหลังสู่การสูญเสีย 
จงเปิดดวงตาธรรมของตน 
แล้วมองให้เห็นความจริงในข้อนี้ 
จงพิจารณาธรรมแยบคาย 
และมีชีวิตโดยไม่ประมาทในธรรม 
ความสุขแท้คืออิสระจากทุกสิ่ง 
ความสุขปลอมคือ
การครอบครองบางสิ่งเพียงบางเวลา 
เพื่อแสวงหาต่อไปเมื่อสูญเสีย 
สิ่งที่ครอบครองไม่ใช่ความผิด 
ผิดที่ยึดในสิ่งที่ครอบครอง

คุณพศิน อินทรวงค์ 

Image by ksa61011 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

สัพเพ ธัมมา อนัตตาติฯ


สุขทุกข์เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ในทุกลมหายใจ
สภาพจิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามอาการสุขทุกข์
ความนึกคิดปรุงแต่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามสภาพจิต
เรรวนบ้าง มั่นคงบ้าง สลับๆ กันไป
ไม่เห็นว่าจะมีสิ่งไหนน่ายึด
ไม่เห็นสิ่งไหนเป็นตัวเป็นตนสักอย่าง
สัพเพ ธัมมา อนัตตาติฯ

หลวงปู่เครื่อง สุภัทโท 
วัดสระกำแพงใหญ่ จ.ศรีสะเกษ

Image by strh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา