จงอย่าเชื่อสังขารสังขารความคิดปรุงแต่ง มันไม่ใช่เรา 
แต่มันลากเราให้ติด ให้ทุกข์
ไม่รู้จักจบจักสิ้น 
เพราะฉะนั้น จงอย่าเชื่อสังขาร

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

ธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ไม่ต้องนำมาใช้ทั้งหมดธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น
เวลาจะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ไม่ต้องไปเอาหมดทุกถ้อยกระทงความ
อุบายธรรมอันใดเมื่อเราเอามาสอนใจของเราได้
ก็ให้จดจำเอาอุบายธรรมอันนั้น
มาสอนใจของเรา ให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาให้จงได้
อันนั้นแหละจะเกิดประโยชน์

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

อย่าพยายามหยุดความคิด ให้รู้สึกตัวอย่าพยายามหยุดความคิด แต่ให้ทันการ อย่าเข้าตามความคิดไป 
กลับมาที่ความรู้สึกตัว กลับมาที่การเคลื่อนไหว
เล่นกันอยู่อย่างนี้สักพักใหญ่ ในที่สุด
สัญชาตญาณชนิดหนึ่ง คือสัญชาตญาณการป้องกันตน
จะป้องกันสติไม่ให้คล้อยไปตามความคิด ไม่ให้ความคิดมันลากไป ...
ในที่สุดจะดีขึ้นภายในช่วงเวลาสั้นๆ 
ถ้าปฏิบัติต่อเนื่องจริงๆ ผมกล้ารับรองสามวันเท่านั้นรู้เรื่อง 
รู้เรื่องในที่นี้หมายความว่า ความทุกข์ทุเลาเบาบาง 
เพราะความคิดมันบางลง แต่สติมันไวขึ้นนั่นเอง

ท่านเขมานันทะ (อ.โกวิท อเนกชัย)