ขณะแห่งความรู้สึกตัวทั่วถึง ...
ขณะแห่งความรู้สึกตัวทั่วถึง 
เป็นขณะแห่งภาวนา


พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร

ใช้ทุกข์ดับทุกข์ใช้ทุกข์ดับทุกข์ หมายถึง 
ดูใจที่กำลังเป็นทุกข์ 
พอดูใจที่กำลังเป็นทุกข์ 
ก็หยุดคิดถึงเรื่องที่ทำให้ใจทุกข์ 
ใจของเราก็เลยไม่ทุกข์ ...
พอจะเข้าใจไหม . . .

พระอาจารย์มานพ อุปสโม

ความเพียรเพ่ง จะแผดเผาตัณหาความเพียรเพ่งอยู่ไม่หลงใหลไปตามตัณหาทั้งหลาย
แผดเผาตัณหาเหล่านี้ให้หมดไป สิ้นไป
ก็คือว่าไม่ตามตัณหา ความอยาก ความปรารถนา
อันบังเกิดในดวงจิตดวงใจนั่นเอง
มันจะมีความดิ้นรนวุ่นวายไปตามตัณหาอย่างใดก็ตาม
ให้สงบอยู่ ให้รู้อยู่ ให้แจ่มแจ้งอยู่ ณ ภายในดวงใจ

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร