ระวังการปรุงของใจเราเองให้ถูกต้อง


จะสุขก็เพราะใจปรุงให้สุข 
จะทุกข์ก็เพราะใจปรุงให้ทุกข์ 
ดังนั้นสิ่งที่ควรระมัดระวังที่สุด 
คือการปรุงของใจคนนั้นแหละ
มิใช่การกระทำของคนอื่น 
คนอื่นจะทำอย่างไร
เราระวังการปรุงของใจเราเองให้ถูกต้อง
แล้วความทุกข์ของเราจะไม่เกิด
เพราะการกระทำของเขาเลย 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

การเจริญสติ..การปฏิบัติธรรม


..การเจริญสติ..การปฏิบัติธรรม..
คือการรู้ทันอารมณ์ ความคิด..แบบสดๆ..
ขณะจิตสัมผัสรับรู้ทางอายตนะทั้งหก..
ในทุกสถานการณ์..อย่างฉับพลัน..ผ่านเลย
มิใช่ไปพยายามทำอะไรในที่ไหนๆ
ที่ตั้งใจไปทำกัน..

อาจารย์ปู่ เอกธาตุ

Photo by Martin Sanchez on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา