ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา


ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  
ท่องกันจนชินปาก  
หากไม่รู้ความหมายก็ไร้ประโยชน์  
อิทธิบาทสี่ประการมิใช่อะไรยากเย็น 
แท้จริงแล้วคือการกำหนดรู้อยู่กับการงานตรงหน้า  
เมื่อกำหนดรู้เป็นปัจจุบันกับการงานแล้ว  
ความโลภย่อมไม่มี  ความอยากย่อมไม่มี  
ยิ่งไปกว่านั้น  แม้ตัวเราเองก็ไม่มี
อยู่ในโมงยามที่เพียรกระทำในงาน  
ลองนึกถึงเวลาที่เรากำลังเล่นกีฬา  
บางครั้งตัวของเราหายไปชั่วคราว
เมื่อเล่นกีฬาอย่างมีสมาธิ 
ถ้าเราวิ่ง  ก็มีเพียงปัจจุบันกับการวิ่ง  
ถ้าเรากำลังว่ายน้ำ  
ก็มีเพียงจังหวะการเคลื่อนไหว
ของมือ เท้า ลำตัว แขน ศีรษะ 
แต่ไม่มีตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยว  
ความคิดของเราว่างเปล่าในขณะนั้น  
สิ่งนี้คือเรื่องของจิตอธิษฐานการงาน  
ที่ปราชญ์ผู้รู้ยกย่องสรรเสริญ

คุณพศิน อินทรวงค์

Image by Mammiya from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ความไม่อยากนี่แหละตัวอยาก​


ใจวุ่นวาย​ ทำไมใจจึงวุ่นวาย
เพราะมีตัณหา​ ไม่อยากให้คิด​ 
ไม่อยากให้มีอารมณ์
ความไม่อยากนี่แหละตัวอยาก​ คือ​ วิภวตัณหา
ยิ่งไม่อยากเท่าไหร่... มันยิ่งชวนกันมา
เราไม่อยาก​ มันทำไมถึงมา?
ไม่อยากให้มันเป็น​ ทำไมมันเป็น?
นั่นแหละ​ เราอยากให้มันเป็น
เพราะ​ไม่​รู้ใจเจ้าของ

หลวงปู่ชา สุภัทโท

Image by OscarHdz from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา