สุขที่มีความวางเฉยเป็นอารมณ์สุขที่ยังมีความยินดีเป็นอารมณ์
กับ สุขที่มีความวางเฉยเป็นอารมณ์
ทั้งสองอย่างนี้ สุขที่มีความวางเฉยเป็นอารมณ์ย่อมเป็นเลิศกว่า

จากหนังสือ “พระพุทธเจ้ามองโลกในแง่ร้ายจริงหรือ” สถาบันวิจัยวิปัสสนา

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา