อย่าให้มันปรุง
ใจมันหยุดนึกหยุดคิด มันสบายจริงๆ
ไม่มีเรื่องร้อนมาปรุงตัวเอง
นั่งสบาย นอนสบาย เป็นเสรีเต็มตัว
กิเลสมันปรุงออกไป มันร้อน
พอเห็นหน้ามันมาก็รู้ทันที พอแล้วๆ
ตัวเองสอนตัวเอง รู้เท่าเอาทัน 
อย่าให้มันปรุง


หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

มีพุทธะอยู่ในใจ
ใครก็ตามมีสติสัมปชัญญะ
ควบคุมความรู้สึกนึกคิด
ของตนเองอยู่ตลอดเวลา
ทำความรู้สึกให้สำนึกผิดชอบชั่วดี 
อยู่ในจิตใจตลอดเวลา
ผู้นั้นได้ชื่อว่า มีพุทธะอยู่ในใจ


หลวงพ่อพุธ ฐานิโย