ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ


..พุทธพจน์จึงตรัสไว้ว่า 
“ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” 
คือโรคจิตไม่มีนั่นเอง 
โรคของใจไม่มีนั่นเอง 
โรคของกายนั้นรักษาอย่างไร
ก็หายชั่วครั้งชั่วคราว 
ทีนี้โรคใจนี่รักษาหาย..
เมื่อรักษาหายก็เลยว่า 
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐไง 
ทำไมเป็นลาภ 
ก็เพราะเหมือนเราได้ทรัพย์สมบัติอันหนึ่ง 
เขาเรียกอริยทรัพย์ 
ทรัพย์นี้เป็นผู้ที่สมบูรณ์มั่งคั่งด้วยอริยทรัพย์ 
การสมบูรณ์มั่งคั่งด้วยอริยทรัพย์นี้
คือผู้นั้นไม่ทุกข์ จึงเป็นลาภอันประเสริฐ

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ


Image by selenee51 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา