การกั้นจิตให้รู้อยู่ในตัว ไม่ใช่กั้นโดยกักขัง
การกั้นจิตให้รู้อยู่ในตัว ไม่ใช่หมายความว่าให้กั้นโดยกักขัง 
ได้แก่การสะกดจิต สะกดลม กลั้นลมจนเกิดความอึดอัด
ขาดความอิสระ อย่ากลั้นลม หรือ สะกดลมไว้ 
ต้องปล่อยให้จิตอยู่เฉยๆ ให้มีอิสระตามสภาพของมัน 
เพียงแต่คอยกันจิตไว้ให้อยู่คนละทางกับอารมณ์เท่านั้น 
ถ้าไปสะกดจิตสะกดลมเข้าแล้ว ก็จะทำให้ร่างกายอึดอัด
ทำการงานไม่สะดวก อาจทำให้ปวดให้เมื่อยบ้าง 
ทำให้ขัดให้ยอกบ้าง หรือทำให้มึนชาเป็นเหน็บก็ได้

ท่านพ่อลี ธัมมธโร