เห็นผีภายใน ได้หนทาง
ยามมีลม ชวนกันชม ว่ารูปสวย 
ทั้งร่ำรวย เครื่องประดับ และทรัพย์สิน
พอสิ้นลม หมดลวดลาย กลายเป็นดิน 
หมดทรัพย์สิน หมดญาติมิตร เคยติดพัน
จิตก็รู้ ใจก็รู้ ดูไม่เห็น 
ยังตื่นเต้น หลงใหล อยู่ในขันธ์...
ด้วยอำนาจ ความเห็นผิด จิตผูกพัน 
เพราะร่างขันธ์ ภายนอก หลอกคนเป็น
ผีภายนอก ไม่เห็นตัว กลัวกันมาก 
อสุภซาก อยู่ภายใน ไม่ใคร่เห็น
ทั้งผีสาง อยู่ในร่าง ของคนเป็น 
ถ้าใครเห็น จะประสบ พบหนทาง
พระบรมครู ให้พิจารณา ดูในกาย 
เพื่อทำลาย ความเห็นผิด จิตสว่าง
รีบกำจัด ตัวกามฉันท์ เครื่องกั้นกาง 
พบหนทาง ภายในตน ทุกคนเอย

หลวงปู่เปลื้อง ปัญญาวันโต

การเห็นจิตของเรานี่แหละดีการเห็นจิตของเรานี่แหละ ดี 
มันคิดดี คิดชั่ว คิดหยาบ คิดละเอียด ก็รู้
ดูจนกระทั่งมันวางลง
ถ้าเห็นอยู่เสมอๆ แล้ว ก็วางหมด

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

บัณฑิตสละสมบัติในโลกเพื่อแลกอริยทรัพย์บัณฑิตสละสมบัติในโลกเพื่อแลกอริยทรัพย์
สละความยึดมั่นเพื่อแลกอิสะเสรีทางจิต
เมื่อมองด้วยตาปัญญาแล้ว 
สมบัติในโลกไม่มีอันใดควรอาลัย
โลกนี้เป็นทุกข์ นิพพานเป็นสุข
แผนที่มีอยู่แล้ว ให้เร่งเดินทาง

พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ
หนังสือพุดตานกถา