แนวทางภาวนาแตกต่างกันเพียงรูปแบบ


แนวทางภาวนาก็แตกต่างกันเพียงรูปแบบเท่านั้น 
ไม่ว่าท่านจะเดินทางสายหนึ่งสายใด เดินช้าหรือเดินเร็ว 
ถ้าท่านมีสติอยู่เสมอ มันก็เหมือนกันทั้งนั้น 
ข้อสำคัญที่สุดก็คือ แนวทางภาวนาที่ดีและถูกต้อง
จะต้องนำไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่น 
ลงท้ายแล้วก็ต้องปล่อยวางแนวทางภาวนาทุกรูปแบบด้วย 
ผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดมั่นแม้ในตัวอาจารย์

หลวงปู่ชา สุภัทโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา