เบื้องหลังของมันก็คือ “มีเรา” อยู่
สติเราให้รู้เท่าทันจิตของเรา ให้รักษาจิตเอาไว้ให้เป็นปกติ 
เพื่อไม่ให้เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา
มาก่อเกิดเป็นทุกข์ขึ้นในจิต... 
ถ้าเรารู้เท่าทัน มันจะไม่มีอะไรเลย มันก็แค่กระทบกัน
แล้วธรรมชาติมันก็ก่อเกิดเวทนาขึ้นมา สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ...
พอสุขเราก็ชอบใจ ก็อยากให้มันได้ดั่งใจเรา 
พอทุกข์มาเราไม่ชอบใจ เราก็อยากผลักต้าน อยากให้มันหาย 
มันก็เกิดความขัดข้องขึ้นในจิตเรา 
เบื้องหลังของมันน่ะ ก็คือ “มีเรา” อยู่
จริงๆ ไม่มีอะไรเป็นเราเลย เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา