ใจจะร่มเย็นเป็นสุขได้ใจจะร่มเย็นเป็นสุขได้ 
เพราะใจปล่อยวางอารมณ์ที่จะมาทำให้ใจอุ่นร้อน 
ใจไม่กระโดดไปหาอารมณ์อย่างที่ชาวโลกเค้าเป็นกัน..


หลวงปู่แบน ธนากโร


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ภายนอกร้อน ขอใจอย่าร้อนตามจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การจะรู้พระธรรมคำสอนนั้น มีช่องนิดเดียวจิตของเราก็เหมือนกัน 
การที่จะรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น มีช่องนิดเดียว
การที่ถูกครอบงำไปหมดเพราะจิตของเราปล่อยออกข้างนอก  
เราจะให้จิตอยู่ข้างในหรือจะอยู่ข้างนอกดี  
เราจะปล่อยจิตออกไปตามนิสัยเดิมๆ หรือเราจะขังจิตไว้ข้างใน  ตรงนี้เรามีสิทธิ์..   
จงเอาช่องนิดเดียวนี้ ให้เป็นโอกาสของเราเอาชนะข้าศึกได้..    
เท่ากับว่าเราจะไม่ปล่อยจิตดวงนี้ออกไปข้างนอกอย่างเก่าก่อน..
 แล้วก็ใช้สติประคับประคองจิตของเราให้อยู่ข้างในอย่างเดียวได้ 
เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็มีแวว 
ถ้าไม่อย่างนั้นก็ตัน จะเอาอะไรไม่ได้เลยชีวิตนี้ .. 

พระอาจารย์จรัญ ทักขญาโณ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา