วิ่งหาสุข คือวิ่งหาทุกข์


ทุกครั้งที่เราวิ่งเข้าหาความสุข 
เราก็วิ่งเข้าหาความทุกข์กัน
พอเจอความทุกข์ เราก็วิ่งหนีความทุกข์
เพื่อจะไปหาความสุขใหม่ 
ก็วิ่งเข้าไปหาความทุกข์ใหม่อีก
เพราะความสุขที่เราเข้าใจว่า
เป็นความสุขนั้น ความจริงแล้ว..
"เป็นความทุกข์"
ที่เป็นความทุกข์ก็เพราะว่า 
"ไม่เที่ยงแท้แน่นอน"
ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา 
เวลาเราได้มา เราก็ไม่สามารถที่จะสั่ง 
ให้สิ่งที่เราได้มา ความสุขที่เราได้มานั้น
อยู่กับเราไปตลอด ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง...

พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาแล้วมันก็ดับลงเองมันเข้ามาทางอายตนะ และพุ่งเข้าสู่ใจ
วิธี คือ สติตั้งมั่น คอยดักจับสิ่งที่มาตกกระทบ
รู้เหตุ แล้ววางใจ ไม่รับ 
แล้วมันก็ดับลงเอง

หลวงพ่อฉลวย อาภาธโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา