อะไรคือจิตเดิมแท้


อะไรคือจิตเดิมแท้….
• พระพุทธเจ้าเคยตรัสคำนี้ จิตประภัสสร หมายถึง จิตที่มีความงดงามและมีรัศมีอยู่ในตัวเองบริสุทธิ์
ท่านตะโม หรือ ตั๊กม้อ ต๋าโม๋ แล้วแต่จะเรียกก็เคยสอนและพูดบ่อยๆเช่นกัน
จิตประภัสสร หมายถึง จิตที่ไม่มีคู่อีกต่อไป ทั้งดี ทั้งชั่ว ทั้งบุญ ทั้งบาป 
และเป็นจิตที่มีความงดงามปราศจากทุกข์ทั้งปวง
.
• ในเรื่องนี้พระพุทธศาสนาทั้งในเถรวาทและมหายาน มีความตรงกัน กล่าวคือ
จิตเป็นสิ่งประภัสสร อยู่แต่เดิมแล้ว....
ไม่มีสิ่งใดมาครอบงำ เกลี้ยงเกลา หมดจด มีรัศมีส่องประกาย
ไม่มีคำว่าทุกข์ไม่มีคำว่าสุข
เป็นจิตเดิมๆ ที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ได้มาเป็นสมบัติตั้งแต่แรกเกิด
อย่างเท่าเทียมกันทุกคน
.
แต่ทว่าความหิว แม้จะหิวตั้งแต่แรกเกิด 
ความเจ็บปวด ปวดท้องตั้งแต่แรกเกิด เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามสภาวะแห่งอาการต่างๆ ตามมากดทับสิ่งงดงามอยู่แต่เดิมนั้นหรือจิตประภัสสรนั้นจนหมดสิ้นยิ่งโตขึ้นมามากเท่าไหร่
ยิ่งถูกกดทับมากขึ้นจากสิ่งอื่นๆ ด้วยที่เข้ามา
ยิ่งเรียนมากเท่าไหร่
ยิ่งถูกกดทับเพิ่มมากขึ้นไปอีกเท่านั้น
เราจึงไม่อาจที่จะได้เข้าใกล้สัมผัส
จิตเดิมแท้ ที่มีมาตั้งแต่เดิม ด้วยเหตุผลอย่างนี้เอง...
แต่ผู้ที่เข้าใจในสัจธรรมจะสามารถสัมผัสจิตเดิมแท้ได้อย่างแท้จริงโดยไม่ต้องทำอะไรเลย แม้แต่การเรียนคัมภีร์ แม้แต่การปฏิบัติแบบที่มีวิธีและพิธีรีตอง หรือแม้แต่การทำสิ่งต่างๆ ที่เป็นเพียงเรื่องของบุญกุศล ดีหรือชั่ว ขาวหรือดำ แม้แต่เรื่องจิตสงบ ไม่สงบ ก็ไม่มีในจิตเดิมแท้

ท่านพุทธทาสภิกขุ
Credit : หนังสือเซ็นแบบพุทธทาส

Image by charloisporto from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เรามัวแต่หาที่ยึดเหนี่ยว


เราหาหรือพยายามหาที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางใจ
หรือ
อิสระ หมดภาระทางใจ 
ศาสนามีก็เพื่อปล่อยวาง 
ไม่ยึดติด ทุกข์น้อยลง หลุดพ้นจากทุกสิ่ง
แต่
เรามัวแต่หาที่ยึดเหนี่ยว 
จึงไม่หลุดพ้นจากสมมุติที่เธอสร้างขึ้น 
มันตรงข้ามกันเลย คนละเรื่องเลย

พระอาจารย์ปกรณ์นันทน์ ฐิตธัมโม

Image by JessBaileyDesign from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา