กินยาไม่ถูกกับโรค


          ..พวกเราจงศึกษาให้ดี มิใช่ว่าจะเอาหมวดธรรมะใดมาปฏิบัติก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าได้ ถ้าหมวดธรรมนั้นตรงกับบารมีที่เราได้บำเพ็ญมาก็โชคดีไป  ถ้าเอาหมวดธรรมที่ไม่ตรงกับบารมีของตัวเองมาปฏิบัติ ถึงจะเร่งความเพียรอย่างเข้มข้นเต็มที่อยู่ก็ตาม การจะได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นไปไม่ได้อยู่นั่นเอง เหมือนกินยาไม่ถูกกับโรค ไม่ว่าจะขยันกินสักปานใด โรคก็จะไม่หายนี้ฉันใด การปฏิบัติธรรมก็เป็นฉันนั้น

                                                                                            หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ

ไม่ต้องเที่ยวไปกราบผู้รู้
          ท่านผู้รู้ทั้งหลาย เราไม่ต้องไปเที่ยวกราบท่านหรอก เป็นการลำบากเปล่าๆ ทั้งสองฝ่าย  ให้กราบท่านในใจดีกว่า  เรากราบท่านในใจนั่นแหละ  เราถึงท่านแล้ว

                                                                                 ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

ปล่อย..สิ่งที่มากระทบ เสียงมากระทบหู ก็ปล่อยให้มันคืนบ้านไปซะ
 กลิ่นมันมากระทบจมูก ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องมันซะ
 รสที่มากระทบลิ้น ก็ปล่อยให้มันไปซะ
 อะไรที่มากระทบโผฏฐัพพะ ก็ปล่อยให้มันไปซะ
 อารมณ์ที่เกิดกับใจ ก็ปล่อยให้มันไปซะ
 มันก็หมดเท่านั้นแหละ เราก็เป็นอิสระเท่านั้น...

หลวงปู่ชา สุภัทโทละอยู่ที่ใจ วางอยู่ที่ใจ          ละอยู่ที่ใจ วางอยู่ที่ใจ ไม่ใช่ที่อื่น เอาใจนี้ละ เอาใจนี้วางจึงใช้ได้ ไม่ใช่ไปจำเอาคำพูดในคัมภีร์มาพูด ใช้ไม่ได้ มันต้องน้อมเข้ามาหากายหาใจของเรานี้ กำหนดการละ กำหนดการวางลงใน กาย วาจา ใจ ของเรานี้ รวมลงในไตรทวารนี้ ไม่ใช่ที่อื่น

                                                                                    หลวงปู่แหวน สุจิณโณ