ดูกายดูใจ...ดูกายดูใจนั่นล่ะ 
ดูให้มันชัด 
พระพุทธเจ้าท่านสำเร็จได้
เพราะดูกายดูใจตัวเอง 
ไม่ได้ดูที่อื่น

หลวงปู่เพียร วิริโย