เรียนธรรมะ..


"..เรารู้ว่าโกรธ รู้ว่ารัก รู้ว่าโลภ รู้ว่าหลง
 รู้เท่านี้ยังไม่พอ เราต้องไปรู้จักตัวเจตสิก
 ตัวสังขารที่ปรุงแต่งว่าโกรธ 
มันกำลังปรุงแต่งว่าโกรธอย่างไร 
 มีอาการฟ้องมาทางใจอย่างไร...
พอโกรธแล้ว มันอยากจะว่า มันอยากจะแช่ง...
มันอยากจะตบจะตีหรือมันอยากจะทำร้าย

ถ้าสติและปัญญาเข้าไปทัน เราก็จะหายโกรธ
 แล้วเราก็จะรู้ว่า สิ่งที่ทำให้คนเราเข้ากันไม่ได้
 มีความทุกข์อยู่ร่ำไป มีความไม่สงบอยู่ร่ำไปนี้
 ก็คือการที่เราไม่รู้ทันตัวปรุงแต่งของใจเรานี่เอง
 ไม่ว่าจะเป็นโกรธก็ดี โลภก็ดี รักก็ดี ชังก็ดี
 นี่เขาเรียกว่าเรียนธรรมะ
 คือมา..เรียนรู้ทันอารมณ์ตัวเอง..."

โอวาทธรรม หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ

จากหนังสือ เข้าถึงธรรม หน้า 15-16
เครดิตเพจ คติธรรมคำสอน หลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
Fb.Pum Methavee

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา