ในการภาวนา ต้องมีใจเด็ดเดี่ยวจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ควรทำจิตให้ตั้งมั่นในกาย ในจิตควรทำจิตให้ตั้งมั่นในกาย  ให้รู้สภาพของกาย
ตั้งมั่นในจิต จนรู้จิตของตนเท่านั้น
ถ้าไม่รวมลงเช่นนี้ 
ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมไม่รู้รสของสมาธิและปัญญา
อุปมาเหมือนอาหาร 
ถ้าใครๆ ไม่รวมลงถึงปากและท้องแล้ว
ย่อมไม่รู้จักรสชาติอะไร และไม่เป็นประโยชน์ด้วย

ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

การไม่ปล่อยจิตใจของเราไปเล่นอารมณ์ภายนอก
ถ้าจะพูดตามหลักของพระพุทธเจ้าแล้ว
การไม่ปล่อยจิตใจของเราไปเล่นอารมณ์ภายนอก
คือนอกจากกาย ใจ ของตนแล้ว
เรียกว่าฝึกอบรมสติเพื่อให้มีกำลังแก่กล้า
เป็นมหาสติใหญ่ที่เรียกว่า “อินทรีย์แก่กล้า”
สามารถบังคับจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้ง่าย..

หลวงปู่คำดี ปภาโส

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา