รักษาสมาธิจิตไว้ได้ ปัญญาก็มีอยู่ประจำ
..ถ้าผู้ใดตามจิตตัวเอง
ตามรู้จิตใจตัวเองไปเสมออย่างนี้แล้ว 
กิริยาอาการของจิตมันผิดปกติไปขณะไหนก็รู้ได้ขณะนั้น
อย่างนี้นั่นละ มันจึงมีทางรักษาสมาธิให้สม่ำเสมอไปได้..
อุบายวิธีฝึกจิตนะ มันสำคัญแท้ๆ 
เรื่องการรักษาสมาธิจิตไว้ให้ได้นี่นะ เมื่อรักษาสมาธิจิตไว้ได้แล้ว 
ปัญญานั้นมันก็มีอยู่ประจำ อยู่กับจิตเสมอไป..

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

พระนิพพานอยู่ฟากตาย ความสุขก็อยู่ฟากทุกข์พระนิพพานอยู่ฟากตาย ความสุขก็อยู่ฟากทุกข์ 
เราทำความเพียรภาวนาไป 
พอถึงทุกข์ก็เกิดกลัวความทุกข์เสียแล้ว 
แล้วเมื่อใดจะพ้นทุกข์ไปได้เล่า
การกลัว ควรกลัวแต่ในทางที่ผิด 
คือกลัวความผิด ไม่กระทำผิด 
กลัวว่าตนเองจะไม่พ้นจากวัฏฏทุกข์ 
แล้วรีบเร่งบำเพ็ญความเพียรเข้าถึงจะถูก

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา