ละอันหนึ่ง อันหนึ่งงอกงาม
         คำสอนของพระพุทธเจ้านั้น มีผู้นำมาใช้โดยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใส ด้วยความตั้งใจ ความเสียสละใน สิ่งที่ควรเสียสละ ตัดในสิ่งที่ควรตัด เมื่อตัดบางสิ่งบางอย่างแล้ว บางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นได้ มันมีขึ้นได้ แต่ถ้าไม่ตัดบางอย่างที่เราต้องการ ความสงบก็ไม่บังเกิด

          เพราะฉะนั้นพอตัดอันหนึ่ง ทิ้งอันหนึ่งไปแล้ว ความสงบเกิดขึ้นแทน ความสุขเกิดขึ้นแทน เราควรเอาความสุข ควรเอาความสงบ ควรเอาการงานภาระของเราให้น้อยลง ให้เบาบางลง

          เพราะฉะนั้น คำว่า “ละ” ไม่ใช่ว่าละแล้วไม่ได้อะไร ถ้าละแล้วสูญเปล่า พระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้ละ แต่เราละอันหนึ่งแล้ว อันหนึ่งงอกงาม

                                                                                             หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

                                                   

นักปฏิบัติ ระวังกิเลสนักชก ระวังหมัด นักปฏิบัติ ระวังกิเลส 
นักชกก็หมดยกสุดท้าย ความตายก็สุดท้ายของชีวิต 
คบคนชั่วทำไม นักปราชญ์มีถมไปทำไมจึงไม่คบ   

หลวงปู่สาย เขมธัมโม

คนมักโกรธ ถูกทำโทษตลอดกาลติดคุกมีเวลาพ้นโทษ
คนที่มักโกรธ ถูกทำโทษตลอดกาล

หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต