ฝึกสติเป็นอัตโนมัติ จิตจะถึงธรรมเองธรรมะ 84,000  ก็มาจากจิตดวงนี้ดวงเดียวนี่ละ
ถ้าเรามีสติอยู่กับจิต 
เราก็พร้อมที่จะรู้เห็นธรรมตลอดเวลา
จะเห็นใบไม้ร่วงก็เป็นธรรม จะเห็นถนนมันพังก็เป็นธรรม
ถ้าจิตเป็นธรรมแล้ว อะไรก็เป็นความรู้ความเห็น เป็นปัญญาไปหมด
ดังนั้น ให้เราฝึกสติให้มาก ให้บ่อย 
ให้มันกลายเป็นอัตโนมัติ 
นั่นละ จิตเราจะถึงธรรมเอง

หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล

การทำกิจการงาน...การทำกิจการงาน ให้เอาใจใส่ 
แต่ “อย่าเอาอะไรมาใส่ใจ”

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ

ต้องมีสติทันทีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน
การเจริญสติไม่ต้องคอยเวลา ไม่ต้องเสียเวลา...
ไม่ว่ากายจะอยู่อย่างไร ใจจะเป็นอย่างไร
จะทำอะไรอยู่ก็ตาม พอจะระลึก ก็ระลึกรู้ทันที
จับความรู้สึกเข้าไปในขณะนั้นทันที
ไม่ใช่คอยว่าเดี๋ยวไปนั่งให้เรียบร้อยก่อน แล้วจะเริ่มเจริญสติ
ระหว่างที่เดินไปไม่ใส่ใจ ไม่ระลึกรู้ ขณะที่ขยับตัวจะนั่ง ก็ไม่ระลึกรู้
ไปนั่งเรียบร้อยแล้วถึงจะเริ่มเจริญสติ
อย่างนี้ก็พัฒนาไปช้า เพราะทิ้งช่วง ผ่านการเผลอไปมาก 
ต้องมีสติทันทีไม่ว่าจะอยู่ตรงไหน


พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี