ความเป็นพุทธแท้คือการตระหนักรู้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ดูความพอใจและความไม่พอใจ เข้าถึงความเป็นกลางได้ ความพอใจเกิดขึ้น ความไม่พอใจเกิดขึ้น 
เห็นความพอใจเป็นเรื่องธรรมดา 
เห็นความไม่พอใจเป็นเรื่องธรรมดา 
ดูความพอใจและดูความไม่พอใจบ่อยๆ เข้า 
แล้วเราก็จะเข้าถึงความเป็นกลางได้ 
ก็คือไม่แทรกแซงทั้งความพอใจ 
และไม่แทรกแซงทั้งความไม่พอใจ 
นี้คือการเข้าไปรักษาใจให้อยู่ด้วยความเป็นกลางๆ 

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


การทำวิปัสสนา เป็นการตัดวิบากกรรมเก่าไปเรื่อยๆการทำวิปัสสนา
เป็นการตัดวิบากกรรมเก่าไปเรื่อยๆ
ใช้กรรมเก่าไปเรื่อยๆ
วิปัสสนาชำระสะสางเรื่องกรรมได้เร็วที่สุด
เหมือนเราเป็นหนี้เขาสักล้านหนึ่ง
เราไปค้าขายลงทุนได้กำไรทีละหลายล้าน
หนี้แค่ล้านเดียวเรื่องเล็กมาก
เรื่องที่เราก่อกรรมทำเข็ญมากี่ภพกี่ชาติก็ตาม
ถ้าเรามีโอกาสได้มาปฏิบัติวิปัสสนา
เหมือนได้มาทำยอดของบุญ
วิปัสสนาเปรียบเหมือนทำการค้าได้กำไรสูง
ทำให้มีเงินไปชำระหนี้เวรกรรมต่างๆ
ที่บรรพบุรุษสร้างมา
บุญที่เกิดจากวิปัสสนาจึงเป็นบุญที่สูงสุด
สามารถชำระหนี้กรรมให้ตนเองและบรรพบุรุษได้..


หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา