จิตตั้งมั่น ไม่ใช่จิตสงบ


จิตตั้งมั่น ไม่ใช่จิตสงบ คนละอันกัน 
แต่ในความตั้งมั่น มีความสงบ 
สงบจากอะไร สงบจากนิวรณ์เท่านั้นเอง 
ไม่ใช่สงบจากอารมณ์ 
อารมณ์มีร้อยอารมณ์ก็ได้ 
พันอารมณ์ก็ได้ หมื่นอารมณ์ก็ได้ 
ล้านอารมณ์ก็ได้ 
แต่จิตนั้นสงบจากนิวรณ์ 
ไม่ถูกยั่วให้ฟุ้งซ่านไป 
ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ 
นี่แหละ สงบแบบตั้งมั่น
ไม่ใช่สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวแบบสมถะ

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

Image by enriquelopezgarre from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา