ความโกรธเป็นเหตุให้กำลังออกไปจากตัวมาก          ความโกรธเป็นเหตุให้กำลังออกไปจากตัวมาก เหตุนี้คนกำลังโกรธจึงมีกำลังเรี่ยวแรงมาก แต่เมื่อหายโกรธแล้ว มักอ่อนเปียก ถึงกับเป็นลมก็มี เพราะกำลังได้ออกไปจากตัวมากในขณะที่โกรธ การข่มความโกรธไว้ได้ จึงเป็นการเก็บสงวนกำลังจิตตานุภาพไว้ในตัวเรา

                                                                                        ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต

วิชาทางโลกเหมือนมดไต่กระด้งวิชาทางโลกเหมือนมดไต่กระด้ง 
มดไต่ขอบกะละมัง
ว่าตนเดินไปไกลแสนไกล 
แต่ที่แท้วนในโลกวัฏสงสาร 
เวียนว่ายในโลกวัฏสงสารไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ 
แต่ธรรมของพระพุทธเจ้า
ตัดลัดออกจากขอบกระด้ง ขอบกะละมัง เดินเข้าสู่นิพพาน

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก

ยึดถือความไม่เที่ยงจะได้อะไรยึดถือความไม่เที่ยงจะได้อะไร
เหมือนดักลมด้วยตาข่าย 
จะได้อะไรติดขึ้นมา

หลวงปู่เจริญ ราหุโล