คนรักศาสนาอย่างแท้จริง


รักศาสนาด้วยวิธีดับทุกข์ให้ได้ 
ดับทุกข์ให้เป็น ดับทุกข์ให้เก่ง 
จนสามารถนำไปสอนคนรอบข้าง 
ลูกเด็กเล็กแดง สามีภรรยา 
บิดามารดา บุตรธิดา 
ให้ทำตามได้ 
นั่นแหละคือคนรักศาสนาอย่างแท้จริง 
นั่นแหละคือผู้ต่ออายุศาสนาอย่างแท้จริง

สมสุโขภิกขุ

Image by brenkee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


เราเป็นเหยื่อความคิด


ปรกติเราคิด เราเป็นเหยื่อความคิด
ถูกความคิดพาไปกับมัน 
ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับมัน
แต่เราไม่รู้ความคิด 
ท่านจึงสอนว่าให้รู้ความคิด 
หรือให้ดูความคิด หรือให้เห็นความคิด 
"มันจะคิดดีคิดร้ายก็ปล่อยให้มันคิด 
ไม่ต้องไปเกร็งที่จะห้ามคิด
แต่อย่าเป็นเหยื่อถูกมันพาไปไหนๆ โดยไม่รู้...." 

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

Image by PublicDomainPictures from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา