มีสติครั้งหนึ่ง ก็ใกล้นิพพานไปอีกก้าวหนึ่งเรียนรู้ที่จะมีสติอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ว่าเราจะทำอะไร...ให้มีสติ
สตินี้เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก
มีสติครั้งหนึ่ง 
ก็ใกล้นิพพานไปอีกก้าวหนึ่ง
มีสติบ่อยๆ พุทโธบ่อยๆ  
ก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้าแล้ว

พระอาจารย์อนันต์ อกิญจโน

เฝ้าดูลมหายใจคือเฝ้าดูธรรมชาติ          โลกที่แท้จริงนั้นดำเนินไปตามรูปแบบของการเกิดขึ้นดับไป เกิดขึ้นดับไป เช่นเดียวกับลมหายใจ...เมื่อเราเฝ้าดูลมหายใจก็เท่ากับเฝ้าดูธรรมชาติ  และเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของลมหายใจ  เราก็เข้าใจธรรมชาติของสังขารทั้งหลาย  ถ้าเราจะพยายามทำความเข้าใจกับสภาวะที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งในแง่มุมอันหลากหลายแล้วละก็ จะเป็นเรื่องยุ่งยากยิ่งเกินกำลังที่จิตของเราจะทำได้  เราจึงเรียนรู้จากของง่ายๆ อย่างนี้ 

                                                                                                        พระอาจารย์สุเมโธ