ความแปรเปลี่ยนเป็นธรรมดาของโลก         ความแปรเปลี่ยนนั้นเป็นธรรมดาของโลก อย่าไปมองว่ามันเป็นปัญหา แต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือใจของเราต่างหากที่ไปยึดอยากให้บางอย่างคงที่เหมือนเดิม หรือเป็นไปตามใจเราเสมอ ทันทีที่คิดแบบนั้น จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ก็เตรียมตัวทุกข์ไว้ได้เลย

                                                                                       พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ให้คิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอ


อย่าลืมความตาย อย่าประมาท 
จงอย่าคิดว่า ความตายจะถึงเราในวันพรุ่งนี้ 
ให้คิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอ

 หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ

ชนะใจตัวเองด้วยการยอมแพ้คนอื่น...ชนะใจตัวเองด้วยการยอมแพ้คนอื่นบ้าง ย่อมดีกว่าเอาชนะคนอื่นแต่แพ้ใจตัวเอง

หลวงพ่อวิชัย เขมิโย