การเสพติดของกิเลส          เวลาที่เราพูดถึงการเสพติดนั้น ไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่แอลกอฮอล์ หรือยาเสพติด แต่ยังหมายรวมถึงราคะ ความโกรธ ความกลัว หรืออัตตาอีกด้วย สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือการเสพติดของกิเลส

                                                                                                      ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

รู้เพียงตำรา


รู้เพียงตำรานั้นนะ ถ้ามันไม่ได้ปฏิบัติจริงแล้ว มันก็เป็นโมฆะเท่านั้น

หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต