ดูอารมณ์คือการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
เขาพูดเขาทำอะไรไม่ถูกใจ อยากจะว่าเขา
ก็ให้อดทนๆๆ ดูอารมณ์เจ้าของ
มันก็แค่อารมณ์ มันก็แค่นั้นแหละ 
เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป 
แค่นี้ก็ชนะได้แล้ว...
นี่คือ การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ