อารมณ์สงบอารมณ์สงบ 
คือ ไม่คิดว่าเราต้องการความเกิดอีก 
และจิตก็มีความสงบ 
เห็นว่า สภาพร่างกายนี้ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา
เราไม่มีในร่างกาย ร่างกายไม่มีในเรา
ไอ้ตัวคิดว่าเรา ว่าของเรา นี่สงบไป
สงบตัวยึดถือวัตถุก็ตาม สิ่งมีชีวิตก็ตาม
ว่าเป็นเรา เป็นของเรา นี่ตัวสงบ ตัวนี้นะ
มีอารมณ์เป็นปกติอยู่เสมอ 
คิดว่าอัตภาพร่างกายนี้ ไม่มีเรา ไม่มีของเรา
และมันก็ไม่มีอะไรเป็นเราอีก
หาตัวเราในนั้นไม่ได้

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

https://www.facebook.com/Jaturataweep/