บัณฑิตและพาลอยู่ในใจเรา


ของทุกอย่างในโลก 
ต้องเจริญสติปัญญาให้มาก 
หาความจริงเข้าไปเรียกว่าเราคบบัณฑิต 
ถ้าเจริญโลภโกรธหลงให้มากก็เรียกว่าคบคนพาล 
บัณฑิตและพาลอยู่ในใจเรา 
การรู้จักเลือกคบหรือไม่เลือกคบในใจเรา 
นั้นเป็นขบวนการรักษาใจให้ผ่องใส

พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ

Image by Zsubio from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา
ดูความคิด ให้เห็นความคิด


ดูความคิด ให้เห็นความคิด
เมื่อความคิดเกิดขึ้น 
อย่าไปตามความคิด 
และอย่าเข้าไปในความคิด
เมื่อมันเกิด จึงรู้ รู้ก่อนไม่ได้ 
และไม่ใช่การสะกดจิต ห้ามไม่ให้คิด
ต้องดูความคิด เมื่อเห็นความคิด 
มันจะหดตัวและหยุดคิดของมันเอง

ปรมาจารย์ตั๊กม้อ

Cr.Fb.Pakapol Pongsura

Image by Zsubio from Pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา