เอาใจล้างทุกข์
...โคลนเกิดจากน้ำ  น้ำนั่นแหละใช้ล้างโคลนได้ ...
...ทุกข์เกิดจากใจ   ก็เอาใจนั่นแหละ ล้างทุกข์

หลวงปู่บุญกู้ อนุวฑฺฒโนกลัวผีให้ภาวนาพุทโธ
          คำว่า พุทโธ นี้ ผีเกรงกลัวที่สุด เพราะอานุภาพของ พุทโธ และจิตที่เป็นสมาธิ พวกภูตผีต่างๆ จึงไม่อาจทำอันตรายใดๆ แก่เราได้ และเมื่อเราแผ่เมตตาให้ พวกนั้นก็น้อมรับในส่วนบุญ กลายเป็นมิตรไปกับเราเสียอีก ถ้าหากท่านผู้ใดกลัวผีก็ขอให้ภาวนา พุทโธ พุทโธ จนจิตเป็นสมาธิ ความกลัวจักหายไปเอง                                                                                         หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม